Strona główna
Poniedziałek - 27 stycznia 2020 Anieli, Juliana, Przemysława     "Całą mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć" - Stanisłąw Witkiewicz
O nas
Kontakt
Komunikaty
Pliki do pobrania
Drogi i mosty
Zamówienia publiczne
polski
 2019-09-26  Ogłoszenie o naborze


Ogłoszenie o naborze

1.Nazwa i adres jednostki :
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie
ul. Kard.St. Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów
Tel. 016-6329990 fax 016-6329999

2.Nazwa stanowiska:
Referent , specjalista

3.Wymagania na danym stanowisku:
a) niezbędne
– wykształcenie wyższe lub średnie w specjalnościach :
/ drogi, mosty, budownictwo ogólne lub inżynieria i organizacja ruchu/,
- udokumentowany staż pracy minimum 4 lata ,
- znajomość obsługi programów komputerowych (Word, Excel)
b) dodatkowe
- uprawnienia wykonawcze budowlane w zakresie :
1. budownictwo ogólne bez ograniczeń,
2. budowa dróg bez ograniczeń,
3. budowa mostów bez ograniczeń,
– prawo jazdy kat.”B”

4. Miejsce pracy :
PZD Lubaczów- Dział Drogowo-Mostowy i Zamówień Publicznych
Czas pracy 40 godzin tygodniowo.

5. Spis wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny
b) Curriculum Vitae
c) kserokopia dyplomu
d) kserokopia uprawnień
e) kserokopie świadectw
f) kserokopia prawa jazdy
g) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego

Dokumenty powinny zawierać podpisaną klauzulę : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (( Dz.U. Nr 133,poz.883).

6. Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
do dnia 22 lutego 2008 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie ul.Kard.St. Wyszyńskiego 31


....

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Lech-Kom